Simboli predstavljajo univerzalni jezik, ki se je prenašal iz generacijo v generacijo. Simboli so povezani z religijo in načinom življenja, zato imajo ponekod enaki simboli različen pomen, in ravno zato je pomembno poznavanje simbolov, da bi lažje razumeli razmišljanja naših prednikov.

Križ

Izvorno je simbol kršanske vere. Predstavlja blagoslov in začetek molitve. Je simbol vere. Predstavlja odrešitev od grehov skozi Jezusa in obljubo večnega življenja. Kratka prečka nad glavno pri grškem križu nosi ironičen napis INRI, ki so ga napisali Rimljani. Je kratica za -Jezus iz Nazareta , judovski kralj. Ta oblika je znana kot lotarinški križ. Križ, ki ima obliko črke ipsilon predstavlja podobo človeka, ki je obešen na drevo življenja. Iz Egipta izvira ank, križ z zanko na vrhu, ki je simbol večnega življenja, zanka pa simbolizira nadaljevanje. Poleg tega velja prepričanje, da predstavlja nekakšno spravo med nasprotji.

Kelih

Je predmet, v katerega natakamo tekočino in predstavlja življenje. Če je obrnjen narobe pa ponazarja praznino in življenje brez smisla.

Vinska trta

Simbolizira rodovitnost in božjo hrano. Velik pomen je imela v Stari zavezi, saj je pomenila božji blagoslov. Grozd je simbol odrešitve in zveličanja. Krščanstvo je povezovalo Jezusa z vinsko trto in vino z njegovo daritveno krvjo.

Agnus dei

Pomeni Božje jagnje in je simbol, ki prikazuje jagnje s križem, na vrhu katerega je zastava. To simbolizira zmago življenja nad smrtjo skozi žrtvovanje Jezusa.

Petokraka zvezda

Petokraka zvezda je zelo razširjen simbol vojaške in duhovne premoči, še večji pomen ima na islamski zastavi, kjer je prikazana kot zvezda s polmesecem.

Heksagram

Predstavljata ga dva prekrivajoča se trikotnika, eden obrnjen navzgor, drugi nazvdol. Predstavlja sintezo in združitev dvojnosti. Predstavljal naj bi tud moškega in žensko. Ta znak, kot simbol Izraelcev, je bil znan tudi kot Davidova zvezda.

Pentagram

Pitagora, grški mislec, ga je označil kot simbol mistične harmonije. Ima pet krakov, kjer dva kraka predstavljata ženski in zemeljski princip, ostala tri pa moški in nebeški princip. Simboliziral naj bi poroko med nebesi in zemljo.

Lovorov venec

V Stari Grčiji so zmagovalci na atletskih tekmovanjih, pesniki in glasbeniki dobili lovorov venec kot krono. To rastlino naj bi uporabljal bog Apolon.