Simboli predstavljajo univerzalni jezik, ki se je prenašal iz generacijo v generacijo. Simboli so povezani z religijo in načinom življenja, zato imajo ponekod enaki simboli različen pomen, in ravno zato je pomembno poznavanje simbolov, da bi lažje razumeli razmišljanja naših prednikov.

Luna

Mesec neprestano spreminja svojo obliko in predstavlja cikel življenja, ponovnega rojstva in rasti. Luna naj bi imela velik vpliv na rast rastlin, živali in človeka.
Predstavlja človeško in poljedelsko rodnost. Polna luna simbolizira vedro lepoto in ker se neprestano obnavlja, predstavlja lepoto, ki je neminljiva.

Sonce

Sonce je nebeško telo in ima oblast nad ostalimi planeti. Sonce predstavlja oblast in njeno veličastnost. Povezovali so ga z vrhovnim božanstvom. V krščanski, islamski in hindujski kulturi predstavlja vsevedno, vsevidno silo, gonilno silo, ki izžareva ljubezen in življenjsko silo.

Planeti

Dolgo so verjeli, da so planeti živa božanstva, da nosijo značilnosti bogov. Verjeli so, da planeti, predvsem njihov položaj, vplivajo na človekovo obnašanje. Na Jupitru naj bi bival sam Zevs, na Saturnu bog časa-Kronos, na Marsu bog Ares, na Veneri, ki je tudi znana kot ženski planet, pa boginja lepote Afrodita.