Simboli predstavljajo univerzalni jezik, ki se je prenašal iz generacijo v generacijo. Simboli so povezani z religijo in načinom življenja, zato imajo ponekod enaki simboli različen pomen, in ravno zato je pomembno poznavanje simbolov, da bi lažje razumeli razmišljanja naših prednikov.

Avtorji

Frekvenca spleta Marko Kovačevič Rudolf s.p.
Prežihova 17
8250 Brežice
SI-Slovenia

Web: www.frekvencaspleta.si
E-mail: info@frekvencaspleta.si
Tel.: 040 903 424